Numer wniosku: RPMA.03.03.00-14-c577/19

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM
III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
A1.1. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020
3.3 Innowacje w MŚP
A2. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
A3. Tytuł projektu
Wdrożenie wyników prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek konkurencyjnych wyrobów w obszarze motoryzacji.
A4. Nazwa wnioskodawcy
KAMPOL ADAM KOPCZYŃSKI, MIECZYSŁAW KOPCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA