POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand konkurs 5 – edycja 2019

Informujemy, że w dniu 30.12.2019 firma KAMPOL ADAM KOPCZYNSKI, MIECZYSŁAW KOPCZYNSKI, SPÓŁKA JAWNA podpisała umowę nr POIR.03.03.03-14-0224/19 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand pod tytułem:

„Promocja na arenie międzynarodowej marki KAMPOL – producenta szczęk hamulcowych”

Celem projektu jest promocja oraz utrzymanie wysokiej pozycji marki KAMPOL na rynkach zagranicznych m.in. poprzez wysoki poziom zaawansowania technologicznego oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów. Firma osiągnie to poprzez udział w działaniach targowych i misji, gdzie będzie miała bezpośredni kontakt z Klientami i pozna ich oczekiwania.

Strategią oraz polityką firmy jest konsekwentne inwestowanie w nowoczesne formy promocji międzynarodowej przyczyniającej się do zwiększania sprzedaży eksportowej firmy.

W wyniku projektu nastąpi zwiększenie eksportu i poszerzenie rynków docelowych o nowe kierunki:

– AUTOMECHANIKA SHANGHAI, CHINY w terminie 3-6.12.2019
– AUTOMASSAN SZWECJA w terminie 15-18.01.2020
– AUTOMECHANIKA ISTANBUL, TURCJA kwiecień 2020
– AUTOMECHANIKA FRANKFURT, NIEMCY w terminie 8-12.09.2020

Uzupełnieniem targów międzynarodowych będzie udział w misji wyjazdowej podczas odbywających się kluczowych dla branży targów AAPEX LAS VEGAS, USA listopad 2020. Firma planuje spotkania z kontrahentami oraz zwiedzanie targów w USA na rynku perspektywicznym sklasyfikowanym w programie branżowym z narodowym stoiskiem informacyjno-promocyjnym.

Wartość projektu ogółem:                                    167 400.00 PLN

Kwota maksymalnego dofinansowania:               125 550.00 PLN (75%)